Polityka Prywatności

Informacje na temat
 cookies, RODO 

Firma Solid Bridge Solutions prowadzi rekrutacje na stanowiska od średniego do najwyższego szczebla kadry menedżerskiej na zlecenie wielu wiodących międzynarodowych i polskich organizacji.

Kluczowym elementem wszystkich tych procesów są osoby, które decydują się na współpracę z nami jako kandydaci. Osoby, którym zawsze proponujemy partnerską i długotrwałą relację, opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

W naszej pracy kierujemy się obiektywną oceną kompetencji i doświadczenia kandydatów, którą każdorazowo konfrontujemy z oczekiwaniami i wymaganiami stawianymi przez naszych Klientów na danym stanowisku, w konkretnej sytuacji biznesowej.

Wszystkie osoby zainteresowane zmianą zawodową zapraszamy do kontaktu i przesłania swojego Curriculum Vitae. Można uczynić to w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne publikowane na naszej stronie lub stronach naszych partnerów internetowych lub też bez aplikacji na konkretne stanowisko na podany poniżej adres email: cv@solidbridge.pl

Firma Solid Bridge otrzymane CV oraz zawarte w nich dane wykorzystuje zgodnie z opisaną niżej polityką prywatności, zasadami ochrony danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami (w tym RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest firma Solid Bridge Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-499), Pl. Trzech Krzyży 10/14 (dalej jako Solid Bridge Solutions).
 2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Solid Bridge Solutions możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: office@solidbridge.pl
 3. Przetwarzane dane, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje czy jakiekolwiek informacje dotyczące przebiegu kariery zawodowej pochodzą z CV przesłanych do Solid Bridge Solutions oraz z danych z publicznych źródeł, takich jak media społecznościowe (np. LinkedIn, GoldenLine) oraz Internet, w tym serwisy rekrutacyjne oraz fora internetowe.
 4. Zbieranie i przetwarzanie danych przez Solid Bridge Solutions prowadzone jest w następujących celach:
  a) Umieszczenia w bazie danych kandydatów Solid Bridge Solutions
  b) Wykorzystania do obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Solid Bridge Solutions
  c) Po uzyskaniu zgody kandydata udostępniania jego danych konkretnemu potencjalnemu pracodawcy współpracującemu z Solid Bridge Solutions
 5. Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 4. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę przy rozpatrywaniu Pani/Pana aplikacji w ramach procesów rekrutacyjnych. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 4. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę przy rozpatrywaniu Pani/Pana aplikacji w ramach procesów rekrutacyjnych. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 1. Z uwagi na konieczność zapewnienia przez Solid Bridge odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  a) Dostawcom usług zaopatrujących Solid Bridge w rozwiązania techniczne oraz informatyczne (w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Solid Bridge Solutions a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską).
  b) Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 2. Pani/Pana osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4 celów. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, w szczególności dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Solid Bridge Solutions danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
  b) Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
  c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 5. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Solid Bridge Solutions Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu.
 7. Strona solidbridge.pl używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Serwisu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 8. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzjącego stronę do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego stronę przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 9. Wykorzystujemy pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji odwiedzających serwis w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej, typie strony, z jakiej odwiedzjący został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na stronie internetowej.
 10. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych odwiedzających, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony. Odwiedzjący ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).