Kontakt

Pytania?
 Wątpliwości? Napisz!

Contact details

Budynek Ethos – biuro Solutions Rent, 1 piętro

Plac Trzech Krzyży 10/14
00-499 Warszawa

Phone: +48 22 262 32 00
E–mail: office@solidbridge.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział, KRS 0000344667
kapitał zakładowy: 60000 złotych
NIP: 5222938376, REGON: 142157378

Contact form