Wersja Polska

Solid Bridge Solutions Sp. z o.o.

Budynek Ethos – biuro Solutions Rent, 1 piętro

Plac Trzech Krzyży 10/14 
00-499 Warszawa

Nr tel.: +48 22 262 32 00
e–mail: office@solidbridge.pl


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział, KRS 0000344667
kapitał zakładowy: 60000 złotych
NIP: 5222938376, REGON: 142157378