Wersja Polska

Solid Bridge Solutions Sp. z o.o.

Budynek PLAC UNII, 3 piętro, wejście B
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

Nr tel.: +48 22 262 32 00
e–mail: office@solidbridge.pl


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział, KRS 0000344667
kapitał zakładowy: 60000 złotych
NIP: 5222938376, REGON: 142157378